THAY ĐỔI GIẤY PHÉP NN

Giới thiệu

– Thay đổi: Tên công ty- Địa chỉ trụ sở công ty- Người đại điện pháp luật- Thành viên góp vốn nước ngoài
– Tăng giảm: Ngành nghề kinh doanh- Vốn đầu tư

– Thay đổi  các thông tin khác trên giấy phép


Phí dịch vụ

– 10.000.000 (Đã bao gồm lệ phí nộp nhà nước)

 


Giấy tờ chuẩn bị:

– Passport của người góp vốn nước ngoài, có công chứng.

– Giấy xác nhận số dư tài khoản vốn góp qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam

– Địa chỉ đặt trụ sở: Hợp đồng thuê nhà có công chứng, hoặc thuê văn phòng của công ty có chức năng cho thuê bất động sản

-Dự án đầu tư.


Thời gian

– 20-40 ngày